Welkom bij Van Eerd Groep

Van Eerd Groep heeft een unieke positie verworven op het gebied van aanleg en onderhoud van baanvakken in spoorweg en wegenbouw in Nederland en België. We mogen onszelf een autoriteit op dit vakgebied noemen, die acteert op het allerhoogste niveau.

Bij Van Eerd Groep komt het werk van specialisten samen. Net als op de spoorbaan moeten alle onderdelen precies in elkaar passen om het beste resultaat te bereiken. Daarom vormen het samenbrengen, samenwerken en coördineren het solide fundament van Van Eerd Groep.

Overzicht werkzaamheden Theemswegtracé 2021