Remsysteem emplacement Kijfhoek

Met een oppervlakte van 50 hectare, 43 verdeelsporen, 14 aankomstsporen en 12 opstelsporen is Kijfhoek in Zwijndrecht het grootste emplacement van Nederland. Jaarlijks passeren tienduizenden goederentreinen van en naar bestemmingen in Nederland en de rest van Europa. Een cruciaal onderdeel van het spoorwegennet dus.

Wij zijn dan ook trots dat we in opdracht van Strukton onze bijdrage mogen leveren aan de vernieuwing van het emplacement.

Het remsysteem? Emplacement Kijfhoek fungeert als een soort van sorteercentrum. Binnengekomen goederentreinen worden ‘uitgesorteerd’ en opnieuw samengesteld voor verder transport via Noord-Brabant en de Betuweroute. Dit gebeurt op een manier die uniek is in Nederland en wordt het ‘Heuvelproces’ genoemd. Dit proces begint wanneer een complete goederentrein op het aankomstspoor wordt geplaatst. De wagons worden losgekoppeld van elkaar en worden door een heuvellocomotief de ‘Heuvel’ opgeduwd. Vanaf daar doen de zwaartekracht en slimme software de rest. De wagons rijden één voor één de heuvel af waarna geautomatiseerde wissels zorgen dat de wagons op het juiste spoor terecht komen. Het remsysteem regelt vervolgens dat de wagons op de juiste snelheid op het verdeelspoor aankomen. En het remsysteem, dat is juist waar Van Eerd haar werkzaamheden uitvoert.

In het kort

  • Zwijndrecht
  • StruktonRail
  • Spoorwegen
  • 2023 en 2024

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vakkundige werkvoorbereiding

Al in de voorbereidingsfase zijn we actief betrokken bij de uitvoering van het project. We hebben verschillende overleggen met onze opdrachtgever en partners over de methode van uitvoering. Na een demonstratie van de manier waarop wij dit soort werk aanpakken, kregen we goedkeuring op onze uitvoeringsmethode.

Op basis van tekeningen van onze opdrachtgever maken we zelf ons eigen 3D model. We hebben het complete emplacement is kaart gebracht en vervolgens omgezet naar machinebesturing. Nogal een complexe klus in verband met de verschillende afwerkhoogtes en de minimale toleranties die gelden bij het aanbrengen van de volledige constructie. Op basis van een dwarsdoorsnede van de aan te brengen kelders, ontwikkelden we een compleet nieuw 3D-ontwerp. Waarmee we laag voor laag ons werkzaamheden konden uitvoeren. Ook stelden we een keuringsplan op waarin we omschrijven op welke manier de verwachte kwaliteit wordt aangevoerd.

Om de werkzaamheden efficiënt uit te voeren en het aantal transportbewegingen te beperken, maakten we een depot waar we circa 5000 ton nieuw te verwerken materiaal op kunnen slaan. Om de kelders aan te brengen is een telescoopkraan benodigd.  Daarom maakten we een tijdelijke rijbaan van 6m¹ breed, 140m¹ lang en maakten we een opstelplaats met behulp van draglineschotten. Op deze manier kon de telekraan goed en veilig de werkzaamheden uitvoeren.

Van Eerd Groep Kijfhoek Bodemstabilisatie

Tenslotte verzorgden we in de voorbereidende fase ook de bronnering die benodigd is bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De Kijfhoek is een natte locatie waar het grondwater te hoog staat voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wanneer de bouwput droog is, kan de schop in de grond en gaan we aan de slag met dit unieke project.

Onze aanpak

Nadat de sporen door Strukton zijn gedemonteerd start Van Eerd met het uitvoeren van grondwerk. Per nieuw aan te brengen kelder wordt met behulp van ons 3D-model tot op de juiste diepte en op exacte de juiste locatie ontgraven. Bij elke stap in het proces voeren zowel wij als onze opdrachtgever controles uit om te verzekeren dat de juiste hoogte en positie van de kelder zijn gerealiseerd.

In totaal is circa 4500 m³ grond ontgraven en getransporteerd naar Roosendaal. Op de ondergrond die wordt aangetroffen, voerden we per kelder 2 LWD metingen uit. Een LWD meting is een licht handvalgewicht dat als interne bedrijfscontrole wordt gehanteerd.

Op de gecontroleerde ondergrond wordt een eerste laag van Granodioriet aangebracht. Na het aanbrengen van de eerste laag controleren we opnieuw op twee plaatsen per kelder of de juiste verdichtingsgraad is bereikt. Is de juiste verdichtingsgraad gerealiseerd, dan brengen we op exact de juiste hoogte een profileerlaag aan van Morainesplit.

Op de profileerlaag worden met behulp van een telescoopkraan de prefab kelders aangebracht. Nadat de kelder is aangebracht door onze opdrachtgever, vullen we de kelder weer aan met Granodioriet en verdichten dit in lagen van 20cm per keer. Als ook dit aan de bedrijfscontrole voldoet, zijn onze werkzaamheden teneinde en dragen we het over aan onze opdrachtgever.

Met het uitvoeren van dit uniek project, zijn we weer een ervaring rijker. In 2024 gaan we verder met de volgende fase van het project en herhalen we ons kunststukje gewoon opnieuw.

We zeggen wat we doen
en we doen wat we zeggen