Theemswegtracé Rotterdam: een toonbeeld van innovatief grondverzet en spoorbouw

In het dynamische havengebied van Rotterdam ondergaat de Havenspoorlijn een cruciale transformatie. Over een traject van ongeveer 4 km wordt deze spoorlijn verlegd naar het innovatieve Theemswegtracé. Dit project is niet alleen een technische prestatie van formaat, maar ook een uitstekend voorbeeld van hoe onze expertise in grondverzet en spoorbouw bijdraagt aan complexe infrastructuurprojecten.

Het Theemswegtracé, een essentieel onderdeel van de Betuweroute, verbindt het westelijke havengebied van Rotterdam met het achterland. De route overbrugt de Calandbrug bij Rozenburg – een sleutelpunt voor zowel trein- als wegverkeer en een vitale toegang voor zeescheepvaart naar de Brittanniëhaven. Met de toenemende druk op zowel het spoor- als het zeescheepvaartverkeer, vormde de Calandbrug een capaciteitsknelpunt. Wij als Van Eerd hebben deze uitdaging aangegrepen om een toekomstbestendige oplossing te bieden.

Theemswegtracé update: een samensmelting van factoren

Naast de indrukwekkende grondverzet- en spoorwerkzaamheden, zit er meer in de pijplijn voor de Theemswegtracé. Voor onze opdrachtgever hebben we een veelzijdige rol op ons genomen: zo hebben we verschillende depots gemaakt, compleet ommuurd met beton stapelblokken. Maar we maakten nog zoveel meer en het is bijna teveel om op te noemen; zo brachten we landhoofden aan, verwijderden we het oude spoor en zaaiden we de nieuw aangebrachte taluds in met behulp van hydroseeden. We zorgden dat het werkterrein op grote hoogte beschikbaar werd door het aanbrengen van een toegangsweg en zeefden we ook nog oude ballast in ten behoeve van het hergebruik op de projectlocatie.

Toch is het niet alleen het harde werk dat de aandacht trekt; het is ook de omgeving die ons werk mooier maakt. Ons werk in de buitenruimte leidt soms tot onverwacht idyllische taferelen – een bewijs dat schoonheid en industrie hand in hand kunnen gaan, als je maar oog hebt voor de details.

In het kort

  • Rotterdam
  • VolkerRail
  • Spoorwegen
  • December 2020 - November 2021

Benieuwd naar de mogelijkheden?

De juiste expertise bij iedere klus

De verlegging van de spoorlijn via de Theemsweg betekent dat treinen niet langer de Calandbrug zullen kruisen, waardoor hinder door brugopeningen voor scheepvaart tot het verleden behoort. Dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie van het spoorvervoer.

Onze rol in dit project onderstreept onze vaardigheid in het aanpakken van complexe en uitdagende taken. Van het navigeren door moeilijk terrein tot het strak houden van de planning, ons team heeft keer op keer bewezen dat geen enkele opdracht te groot of te complex is.

De realisatie van het Theemswegtracé is niet alleen een getuigenis van onze technische bekwaamheid, maar ook van ons vermogen om snel, effectief en veilig te werken, ongeacht de complexiteit van de opdracht. Onze expertise in grondverzet en spoorbouw stelt ons in staat om zowel de meest uitdagende projecten als de minder complexe opdrachten met succes uit te voeren.

Het Theemswegtracé is een project waar we met trots aan werkten, en het illustreert perfect onze toewijding aan kwaliteit, efficiëntie en veiligheid in elke klus die we ondernemen.

Efficiënte toegang naar het kloppend hart van de Rotterdamse haven

Een optimale bereikbaarheid vormt het kloppende hart van elk groot havenbedrijf en is onmisbaar voor de haven van Rotterdam, die als een van de drukste knooppunten ter wereld fungeert. Efficiënte toegang over weg, spoor, en water is niet alleen cruciaal voor de doorstroom van goederen, maar ook voor de economische vitaliteit en groei. Het Havenbedrijf Rotterdam, in synergie met nationale en Europese partners, investeert daarom aanzienlijk in het Theemswegtracé.

Dit project is een toonbeeld van vooruitstrevende infrastructuur die niet alleen de logistieke efficiëntie verhoogt, maar ook de toekomstige capaciteit van de haven veiligstelt.

Door op deze manier samen te werken met VolkerRail en al onze overige partners bewijzen we onze toewijding aan duurzame connectiviteit – een fundament waarop de Rotterdamse haven en zijn partners kunnen bouwen voor generaties lang.

Van Eerd Groep: sleutelrol bij de realisatie van Theemswegtracé

Bij de uitbreiding van Rotterdam’s essentiële infrastructuur neemt Van Eerd Groep een prominente rol op zich in het realiseren van het ambitieuze Theemswegtracé. In opdracht van VolkerRail zet ons team zich in twee fases in om dit project tot een succes te maken.

Continuïteit en efficiëntie tijdens iedere fase

De werkzaamheden zijn zorgvuldig ingepland en afgestemd met onze partners.

Fase 1: van december 2020 tot en met mei 2021 legden wij de grondslag voor dit complexe project.

Fase 2: in week 44 van 2021 startten wij met het zetten van de definitieve stap naar het aansluiten op het bestaande spoor.

Oog voor detail en duurzaamheid

Bij de aanleg van het Theemswegtracé plaatsen we een ook een grote hoeveelheid van circa 30.000m2 ballastmatten. Deze klus, uitgevoerd over het volledige kunstwerk, is een staaltje van precisie en vakmanschap. De matten worden zorgvuldig verlijmd en vervolgens bedekt met ballast, een proces dat niet alleen een technische vaardigheid vereist, maar ook een nauwkeurig oog voor detail.

Het doel van deze matten is tweeledig. Enerzijds beschermen ze het kunstwerk tegen mogelijke beschadigingen tijdens en na de bouw, anderzijds dragen ze bij aan de elasticiteit van het spoor en worden trillingen en het geluid gedempt. Ook zorgen de ballastmatten ervoor dat het water beter afloopt. Het is een voorbeeld van hoe we bij elk aspect van de bouw, hoe klein ook, streven naar perfectie en duurzaamheid.

Onze bijdrage: een stabiele basis

Onze expertise komt naar voren in de technisch uitdagende werkzaamheden die wij uitvoeren. Met het plakken van circa 30.000 m² ballastmatten en het aanvoeren en verwerken van ongeveer 17.600 ton ballast leggen we de letterlijke basis voor een stabiel spoor. Daarnaast zorgen we voor het plaatsen van circa 12.860 dwarsliggers en het bijrijden van ongeveer 8 kilometer aan spoorstaven.

De uitdaging: bouwen op verbazingwekkende hoogte

Het unieke van dit project ligt in de uitvoering op grote hoogte, wat een complexe logistiek operatie met zich meebrengt. Het transport en de aanvoer van materieel en materialen vragen om een innovatieve aanpak en precisie. Van Eerd Groep heeft zich opgeworpen als de specialist die deze uitdaging op hoogte aangaat. Met een combinatie van ervaring, kennis en durf verzekeren we dat ook deze klus veilig, efficiënt en succesvol wordt afgerond.

Conclusie: op hoogte bouwen aan de toekomst

Met de uitvoering van het Theemswegtracé laat Van Eerd Groep wederom zien dat geen enkele uitdaging te groot is. Wij zijn trots op onze bijdrage aan dit project, dat de bereikbaarheid en verbinding van de haven van Rotterdam niet alleen verbetert, maar ook toekomstbestendig maakt. Onze aanpak, waarbij elke fase zorgvuldig wordt gepland en uitgevoerd, onderstreept onze toewijding aan kwaliteit en ons vermogen om complexe projecten te beheersen. Dit is bouwen op hoogte, dit is bouwen aan de toekomst.

We zeggen wat we doen
en we doen wat we zeggen