van Eerd Groep 2021 – een terugblik.

Van Eerd Groep 2021 – een terugblik.

Voor “Van Eerd Groep” was 2021 wederom een bewogen jaar met vele mooie projecten. Corona zorgde zowel in ons dagelijkse leven als tijdens onze werkzaamheden voor veel onduidelijkheid en onrust. Ondanks de vele wijzigingen qua maatregelen hebben we door de hechte samenwerking met onze opdrachtgevers en de betrokkenheid van alle partners hier een weg in gevonden en zorg kunnen dragen voor zowel de veiligheid als de voortgang van de projecten.

Enkele aansprekende projecten in 2021 waren.

Het werk “Theemswegtrace” in Rozenburg was een werk waar we het gehele jaar werkzaamheden hebben uitgevoerd voor het realiseren van een nieuwe verbinding met het Rotterdamse Havengebied. Na deze periode van voorbereidende werkzaamheden werd in week 44 in één etmaal met man en macht gewerkt om dit nieuwe spoortracé aan te sluiten op het bestaande haventracé. De perfecte samenwerking en afstemming met de vele belanghebbende zorgde voor een prestatie van formaat.

De combinatie Martens en van Oord / Van Eerd heeft gedurende de zomervakantie in een 16 daagse buitendienststelling op het tracé Lage Zwaluwe/Roosendaal de baanstabiliteit verbeterd door het aanbrengen van een meter dikke grondverbetering onder de ballast. Aansluitend hebben we hier de ballast opnieuw aangebracht en het spoor gebouwd. Door de 24/7 inzet van een  grote hoeveelheid materieel (25 grondverzetmachines, – 55 vrachtwagens),  een vier kilometer lange tijdelijke rijbaan van mega rijplaten en 25 grondwerkers/spoorbouwers hebben we dit project tot een goed einde kunnen brengen. Opvallend op dit werk was de vooraf tot op de minuut doordachte planning, die gedurende het project ieder half uur werd bewaakt en waar nodig bijgesteld.

Stabiele organisatie.

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van het verder uitbreiden en verstevigen van onze organisatie. Wij prijzen ons gelukkig met het aannemen van enkele nieuwe vakmensen; machinisten, chauffeur en een zeef operator. In de bedrijfsvoering hebben we ons op enkele vlakken versterkt waardoor we onze opdrachtgevers nog beter van dienst kunnen zijn. Met trots kunnen we vermelden dat we in november het procescertificaat BRL 7500  hebben behaald. Hierdoor kunnen we in 2022 onze elektrische (ballast/grond) zeef nog beter inzetten om vrijkomende ballast te recyclen en bij te dragen aan de duurzaamheidsopgave van onze opdrachtgevers.

Modern en veilig materieel.

Ons brede materieelpark hebben we gedurende het jaar verder uitgebreid met de aankoop van een VOLVO L60H loader, een VOLVO L90H loader en een rupskraan Liebherr 920 binnendraaier. Om onze interne duurzaamheidsdoelstelling voor de toekomst te borgen zijn we begonnen met het elektrificeren van ons wagenpark. Kort voor het sluiten van het jaar hebben we nog twee CASE tractoren aangekocht die medio januari afgeleverd worden.

Terugkijkend op 2021 kunnen we zeggen dat we veel hoogtepunten en enkele dieptepunten meegemaakt hebben. Algeheel kijken we met een zeer tevreden en dankbaar gevoel terug.

Collega’s, onderaannemers, inleners, leveranciers en opdrachtgevers willen we hartelijk bedanken voor de inzet en het vertrouwen. Graag zien we jullie weer in 2022 voor nieuwe mooie uitdagingen.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een voorspoedig 2022.

Rian en René van Eerd