Juli 2021 , een maand waarin we op ons toppen hebben geacteerd !!

Juli 2021

Nadat we in het voorjaar ons kunnen al hebben getoond op het Theemswegtrace in Rozenburg en NoorderSpoort in Zwolle,
vraagt de maand juli alweer onze volledige focus en  inzet op twee andere complexe werken.

1 Werk aan de Waalhaven, voor VolkerRail vraagt veel inzet voor activiteiten die we daar uit voeren.

2 Werk tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal voor Strukton Rail, vraagt heel veel van onze bezetting in combinatie met Martens en van Oord.

Nieuw project! In opdracht van Strukton Rail werkt aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van Eerd Groep van 24 juli tot en met 8 augustus aan het herstellen van de baanstabiliteit op het spoortraject Lage Zwaluwe – Roosendaal.🚉Met maar liefst 25 grondverzetmachines en circa 50 vrachtwagens verrichten we in een korte tijd, 24 uur per dag, veel spoor- en grondwerk.💪
De afgelopen 2 weken is het werkterrein ingericht en vandaag worden de laatste voorbereidingen voor het project gedaan. Zo kunnen we vannacht effectief starten!

Afrondende werkzaamheden voor Combinatie NoorderSpoort in Zwolle.

Van Eerd Groep in Zwolle.

Afgelopen weekend heeft “van Eerd Groep” zijn steentje bij mogen dragen aan de afrondende werkzaamheden, van het project NoorderSpoort te Zwolle.
Sinds 2018 zijn wij als “van Eerd Groep” betrokken geweest aan en op dit uitdagende project.
We kijken met trots terug op een prachtig resultaat en bedanken onze opdrachtgever VolkerRail voor het vertrouwen

De werkzaamheden die we in deze laatste buitendienststelling hebben uitgevoerd:
Zwolle, vanaf vrijdag 9 juli 06:00u tot zaterdag 10 juli 13:00u

Werkzaamheden :
–   Aanbrengen en opbreken verhardingen diverse inritten
–   Ontgraven ballast ca. 1.500 ton en afvoeren via openbare weg
–   Profileren cunet en opschonen bermen
–  Aanvoer ca. 800 ton recycleballast uit depot
–  Afwerken en verdichten nieuwe onderbaan

Herfte, vanaf zaterdag 10 juli  07:00u tot donderdag 15 juli 07:00u.

Werkzaamheden:
–  Ontgraven ca. 16.000 ton ballast en afvoeren naar depot
–  Profileren cunet
–  Extra ontgraven cunet voor aanbrengen ballast 22/40
–  Aanvoer en verwerken ballast 22/40 ca 600 ton uit depot
–  Aanbrengen Tensardoek nieuw en uitsorteren oud Tensardoek
–  Aanvoer en verwerken ca. 5.000 gezeefde ballast vanuit depot
–  Uitrijden spoorstaven
–  Bijrijden en uitleggen dwarsliggers
–  Bouwen 4 Strailoverwegen

Door gezamenlijke inzet hebben we de werkzaamheden op tijd opgeleverd en kunnen we weer door naar de volgende klus.

 

 

 

 

 

Pinksteren 2021, weer Innostrail overgangen bouwen in Roosendaal.

Pinksteren 2021
In het Pinksterweekend kon een van onze uitvoerders zich weer uitleven in een van zijn hobbies.
Voor opdrachtgever VolkerRail kon hij drie Innostrail overgangen aanbrengen bij emplacement Roosendaal.
De Innostrail overgangen werden opgeleverd met de aansluitende bestratingen en markeringen.
Het ziet er weer tip top uit en veilig voor gebruik.
Strail overgangen een van onze specialiteiten.

Hemelvaartsdag, toch weer een dag om te buffelen.

Hemelvaart 2021
Op Hemelvaartsdag was “van Eerd Groep” actief als onderaannemer op een project van VolkerRail.
Onze werkzaamheden bestonden uit:
ca. 2.000 ton ballast ontgraven en afvoeren naar depot in Roosendaal
ca. 1.200 ton ballast aanvoeren en verwerken
Werkzaamheden waren in Oss bij spoorkruising met de Molenstraat.
We hebben er weer een succesvol werk van gemaakt, bedankt voor de opdracht en de uitvoerenden.
Op naar het volgende project.

Paasweekend 2021, zon, sneeuw, hagel en heel veel werk door Nederland.

Paasweekend,

Zoals zo veel van onze collega’s waren ook wij als “van Eerd Groep” onderweg tijdens de Paasdagen.
Onder wisselende weersomstandigheden hebben we toch weer onze mogelijkheden kunnen tonen.

U kwam ons tegen van Maasvlakte tot Kruinigen in Zeeland en van Baarn tot Zuidas in Amsterdam en met ons vele collega aannemers.
Wij waren content dat we de werkzaamheden uit mochten voeren voor: BAM Infra Rail en VolkerRail.

 

Theemswegtracé we gaan door tot aan het gaatje.

Theemswegtracé.

Na de voorbereidende werkzaamheden, van aanbrengen matten, aanbrengen ballast, uitrijden rails, levelen ballast en verdichten ballast gaan we weer voor de volgende fase.
Het uitrijden van de spoorbielzen is weer een stap die past in onze werkzaamheden.
Met eigen materieel kunnen wij dit ook weer tot een goed einde brengen.

 

 

Grote hoogte, smalle breedtes Theemswegtracé Rotterdam.

Theemswegtracé Rotterdam
Na het aanbrengen van de kunststofmatten op het betondek van het kunstwerk, voor geluids- en trillingsdemping, zijn we nu gestart met het aanbrengen van de ballast.
Het blijft een uitdaging het werken op grote hoogte en met de smalle breedtes van het kunstwerk, maar “van Eerd Groep” staat er voor gesteld.
Op naar de volgende fase.

Theemsweg blijft een uitdaging, vervolg van de werkzaamheden.

Theemsweg Rotterdam
Een berichtje over de werkzaamheden aan de Theemsweg.
Hier zijn we bezig om ca. 30.000m2 ballastmatten aan te brengen op het kunstwerk.
Deze matten worden verlijmd en daarna bedekt met ballast.
De matten dienen ter bescherming van het kunstwerk om beschadigingen te voorkomen.

 

Theemswegtracé, een Update van de werkzaamheden.

Theemswegtracé Update

Even een berichtje van de werkzaamheden aan de Theemsweg.
Buiten de spoorwerkzaamheden pakken we ook nog andere werkzaamheden op.
Voor onze opdrachtgever hebben we een depot ingericht en ommuurd met betonblokken.
De scheidingswanden worden uitgevoerd met betonnen stapelblokken.

Het buitenwerk geeft ook nog weleens idyllische plaatjes, je moet er wel oog voor hebben.

 

Theemswegtracé Rotterdam, uitdaging op hoogte en wij zijn er bij.

 

Theemswegtracé Rotterdam artikel van Port of Rotterdam.

In het Rotterdamse havengebied wordt de Havenspoorlijn over een lengte van circa 4 km verlegd: het zogeheten “Theemswegtracé”.
Het nieuwe tracé maakt onderdeel uit van de Betuweroute die het westelijke havengebied met het achterland verbindt.

De Calandbrug bij Rozenburg, een stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer, is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Er valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de groei van het spoorvervoer als ook van het zeescheepvaartverkeer.

Door verlegging van het spoor via de Theemsweg rijdt het spoorverkeer straks niet langer over de Calandbrug, en wordt niet meer gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart. Dit zorgt voor een verbetering van het spoorproduct en biedt een toekomstbestendige oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug.

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook wij als “van Eerd Groep” doen mee om dit project met als opdrachtgever VolkerRail te laten slagen, in 2 fases gaan wij ervoor.

Uitvoeringsperiode:
fase 1 december 2020 t/m mei 2021
fase 2 aansluitend op bestaand spoor week 44 2021

De werkzaamheden die van Eerd uitvoert zijn:

produceren en aanbrengen van 208 st. oplopen of te wel passages, om betonnen opstortingen te kunnen passeren.
ca. 30.000m2  ballastmatten plakken
ca. 17.600 ton ballast aanvoeren en verwerken
ca. 12.860st. dwarsliggers aanbrengen
ca. 8km. spoorstaven bijrijden

De grote uitdaging van het werk zit in het werken op grote hoogte, waardoor transport, mensen, materieel en materiaal toch op een andere manier op zijn plaats moeten komen.

Kortom een uitdaging op hoogte.