Theemswegtracé, een Update van de werkzaamheden.

Theemswegtracé Update

Even een berichtje van de werkzaamheden aan de Theemsweg.
Buiten de spoorwerkzaamheden pakken we ook nog andere werkzaamheden op.
Voor onze opdrachtgever hebben we een depot ingericht en ommuurd met betonblokken.
De scheidingswanden worden uitgevoerd met betonnen stapelblokken.

Het buitenwerk geeft ook nog weleens idyllische plaatjes, je moet er wel oog voor hebben.

 

Theemswegtracé Rotterdam, uitdaging op hoogte en wij zijn er bij.

 

Theemswegtracé Rotterdam artikel van Port of Rotterdam.

In het Rotterdamse havengebied wordt de Havenspoorlijn over een lengte van circa 4 km verlegd: het zogeheten “Theemswegtracé”.
Het nieuwe tracé maakt onderdeel uit van de Betuweroute die het westelijke havengebied met het achterland verbindt.

De Calandbrug bij Rozenburg, een stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer, is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Er valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de groei van het spoorvervoer als ook van het zeescheepvaartverkeer.

Door verlegging van het spoor via de Theemsweg rijdt het spoorverkeer straks niet langer over de Calandbrug, en wordt niet meer gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart. Dit zorgt voor een verbetering van het spoorproduct en biedt een toekomstbestendige oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug.

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook wij als “van Eerd Groep” doen mee om dit project met als opdrachtgever VolkerRail te laten slagen, in 2 fases gaan wij ervoor.

Uitvoeringsperiode:
fase 1 december 2020 t/m mei 2021
fase 2 aansluitend op bestaand spoor week 44 2021

De werkzaamheden die van Eerd uitvoert zijn:

produceren en aanbrengen van 208 st. oplopen of te wel passages, om betonnen opstortingen te kunnen passeren.
ca. 30.000m2  ballastmatten plakken
ca. 17.600 ton ballast aanvoeren en verwerken
ca. 12.860st. dwarsliggers aanbrengen
ca. 8km. spoorstaven bijrijden

De grote uitdaging van het werk zit in het werken op grote hoogte, waardoor transport, mensen, materieel en materiaal toch op een andere manier op zijn plaats moeten komen.

Kortom een uitdaging op hoogte.

 

 

IJsselmonde, wisselwerkzaamheden met VolkerRail in 7dagen volcontinu.

Uitvoeringsdatum: za 07-11 t/m vr 13-11 2020;

Werkzaamheden:

Ballastwerk t.b.v. een grootschalige wisselvernieuwing op emplacement IJsselmonde, hier gedurende 7 dagen volcontinu gewerkt.
Werkzaamheden in samenwerking met onze opdrachtgever VolkerRail.

Hoeveelheden:

Ca. 7.060 ton oude ballast ontgraven en vervoerd naar een externe zeeflocatie in Dordrecht.
Ca.4.250 ton ballast aangevoerd vanuit depot in Dordrecht, aangebracht en afgewerkt in de onderbaan.
Dit verdeeld over een negental locaties, verspreid over het gehele emplacement.

Onze “van Eerd” Unimog en loader op lorries gebruikt voor een drietal locaties welke onbereikbaar waren voor conventioneel materieel.
Tevens de Unimog een aantal diensten verhuurd aan VolkerRail voor het aflossen van de nieuw gelegde wissels en sporen.

Voor een aantal andere locaties die verder niet bereikbaar waren, doorsteken met draglineschotten gerealiseerd,
met lengtes tot wel 40 meter, over een negental sporen.

We kunnen met opdrachtgever VolkerRail weer tevreden terugkijken op een geslaagde samenwerking.

 

We doen ook wel eens iets anders als alleen spoorwerk, tijden veranderen ook voor zeefinstallaties.

Freesasfalt zeven in Eindhoven voor KWS Eindhoven.

We doen ook wel eens iets anders als alleen spoorwerk, voor opdrachtgever KWS Eindhoven doen we het zeven van freesasfalt voor de ACE (Asfalt Centrale Eindhoven).
Na het zeven van het materiaal wordt het asfaltgranulaat weer hergebruikt voor nieuw asfalt.
De ACE maakt er weer mooi nieuw asfalt van, waar wij allen weer gebruik van maken.
Recycling en hergebruik staat toch bovenaan in deze tijden.
Op de werkplek was ook te zien hoe het materieel veranderd in de loop der jaren.

Onze zeefinstallatie is elektrisch aangedreven en voorzien van een sproeinstallatie tegen stofvorming.
We mogen dan ook wel stellen dat wij als van Eerd Groep mee vooraan lopen in de veranderingen en meewerken aan een groener milieu.

KWS Eindhoven bedankt voor de opdracht en we hopen een volgende keer weer klaar te mogen staan.

Voor huur of inzet van onze zeefinstallatie kunt U contact opnemen met:
René van Eerd        06-53432538
Alex Langenberg    06-11846639

 

Terwijl de bladeren vallen, maken we weer een mooi spoorwerkje in Weert

Weert 

Terwijl de dagen korter en de nachten langer worden, hebben we in week 45 weer een mooi werk uitgevoerd in Weert.
Voor onze opdrachtgever BAM Infra Rail hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd tijdens een vierdaagse buitendienststelling.

 • Ontgraven en afvoeren van ca. 1.800ton ballast uit 3 sporen met een totaal lengte van 640m1.
 • Zeven van ca. 1.800ton ballast.
 • Aanbrengen, afwerken en verdichten van ca. 950ton ballast.
 • Afvoeren van 700ton residu.
  Op maandagmorgen werd het spoor weer vrijgegeven en konden de reizigers naar hun bestemmingen.
  Opdrachtgever en medewerkers bedankt voor de samenwerking.

Werkzaamheden tijdens 9 daagse buitendienststelling in Roermond.

Voor onze opdrachtgever BamRail hebben en gaan wij op diverse locatie’s in Roermond werkzaamheden uitvoeren.
De werkzaamheden worden in een 9 daagse buitendienststelling uitgevoerd, van zaterdag 17-10-2020 t/m 25-10-2020

Spoorlaan Noord Roermond:

Ontgraven en laden op 5 werktreinen van ca 3.600 ton ballast.
Profileren van het cunet en uitrollen van tensardoek in het gehele cunet.
Lossen en verwerken van 2 x 500 ton nieuwe ballast vanaf 2 werktreinen, deze nieuwe ballast dient voor onder de wissels.
Laden vanaf depot, vervoeren met trekkers en verwerken van ca 1.300 ton recycle ballast.
Afwerken en verdichten van het gehele cunet op een hoogte van -42bs.

Locatie Brandewijer Roermond:

Ballast voor ca. 200 meter spoor vernieuwen tussen 2 wissels.
Ontgraven en afvoeren ballast met lorries achter Unimog.
Aanvoeren en verwerken 450ton recycle ballast.

Het eerste weekend zit er op en is naar alle tevredenheid verlopen, we trachten de komende dagen ook volgens het geplande schema te laten verlopen.

 

Boxtel weer een werk opgeleverd, op naar het volgende.

BOXTEL werkzaamheden bijna in de achtertuin.

Na werkzaamheden in Friesland en daarna in Limburg hebben we weer een werk opgeleverd, alleen nu kortbij in Boxtel.
Voor onze opdrachtgever Bam infra Rail hebben we in een buitendienststelling de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Bam infra rail Boxtel 

Ballast vernieuwd voor 9 wissels en 3.500 meter spoor.

 • Ca 14.000 ton ballast ontgraven naar het depot vervoerd en gezeefd.
 • Cunet geprofileerd en tensar aangebracht.
 • Totaal ca 7.200 ton ballast uit depot geladen en naar het werk vervoerd.
 • Onderbaan geprofileerd en verdicht.
 • Ca 3.700 dwarsliggers uitgevent.
 • 9 stuks wissels afgelost.
 • Aanbrengen van 4 Strailoverwegen incl. bestrating.
 • Aanbrengen en opruimen voorzieningen binnen werkgebied.
 • Leverantie van diverse materialen.
 • Ca 3.000 ton zeefresidu afgevoerd.

Door de inzet van alle aannemers en hun personeelsleden hebben we de werkzaamheden op tijd op kunnen leveren en kon het treinverkeer weer worden hervat.

Dank allen en weer op naar de volgende klus.

 

 

 

 

 

Van Friesland naar Limburg, we gaan waar ze ons nodig hebben.

Limburg op diverse plaatsen voor diverse opdrachtgevers.
In de afgelopen vakantieweken hebben we mooi door kunnen buffelen.
Na inzet van ons materieel en onze mensen in Friesland zijn we afgezakt naar het zuiden Limburg.
Voor diverse opdrachtgevers hebben wij “van Eerd Groep”    de volgende werkzaamheden uitgevoerd

VolkerRail Valkenburg 

Ballast vernieuwd voor 3 wissels en ca 5.000 meter spoor.

 • Ca 14.200 ton oude ballast ontgraven per werktrein.
 • 5.000 meter cunet geprofileerd.
 • Ca 500 meter tracktex drainagedoek uitgerold
 • Ca 4.800 meter tensar aangebracht.
 • Ca 8.000 ton nieuwe ballast verwerk per werktrein.
 • 5.000 meter onderbaan geprofileerd en verdicht.

Bam infra Rail Born 

Ballast vernieuwd voor 2 wissels en 200 meter spoor.

 • Ca 850 ton ballast ontgraven en de afvoer hiervan geregeld.
 • Cunet geprofileerd en tensardoek aangebracht.
 • Ca 500 ton ballast verwerkt.
 • Onderbaan geprofileerd en verdicht.

VolkerRail Maastricht 

 • Werktrein gelost met ca 1.800 ton ballast.
 • 1.800 ton ballast gezeefd en herbeladen op een werktrein.

Verrassende ondergrond bij station Hurdegaryp en station Buitenpost, ergens in Friesland.

PROSOIL bij station Hurdegaryp en station Buitenpost.

Tijdens onze werkzaamheden voor StruktonRail aan de Waddenlijn, werden opdrachtgever en wij verrast door de plaatselijk slechte draagkracht van de ondergrond.
De werkzaamheden konden niet volgens planning worden uitgevoerd, daar de machines en transport in de grond wegzakte.
Hierdoor was niet aan de kwaliteitseisen te voldoen die aan het werk gesteld werden.

De oplossing lag in het stabiliseren van de ondergrond met “ProSoil” waarvoor wij als “van Eerd Groep” de licenties hebben voor aan het spoor.
Na opdracht van onze opdrachtgever, hebben wij de werkzaamheden georganiseerd en uitgevoerd.

Na deze onverwachte tegenvaller, konden de verdere activiteiten worden uitgevoerd waar we voor gekomen waren.

 

Voorbereidingen voor “Waddenlijn” in het verre Friesland, Hurdegaryp

Hurdegaryp

In Friesland zijn we twee depots aan het voorbereiden voor “De Waddenlijn” bestaande uit het leggen van rijplaten.
Een depot bestaat uit ca. 6.000m2 rijplaten, het andere uit ca. 3.000m2 rijplaten.
Na inrichten van de depots, kunnen we de verdere werkzaamheden opstarten bestaande uit:

Opzetten ballast in depot ca 10.600 ton
Branden, opnemen en inname van ca. 4,6km spoor
Zeven  vrijgekomen oude ballast ca. 4.400 ton
Aanbrengen ballast boven- en onderlaag met aflostrailer
Aanbrengen drainage van 800m1
Uitrijden en leggen van 7.800 stuks dwarsliggers

Opdrachtgever is StruktonRail.

“van Eerd Groep” staat in de startblokken om de tijdsbepalende  werkzaamheden uit te voeren  tussen de vrijdagavond van 10 juli tot de maandag ochtend van 13 juli.