Studenten van Minor Railtechniek zijn wegwijs gemaakt in meetwerk

Onlangs mochten we 12 studenten verwelkomen. Deze studenten vanuit heel Nederland volgen uiteenlopende studies. Wat zij echter gemeen hebben is dat zij de studie Minor Railtechniek volgens aan de Hogeschool Utrecht. Als eindopdracht moeten de studenten een spoorontwerp indienen waarin alle facetten meegenomen worden die zij tijdens het trimester gezien, geleerd en ervaren hebben.

Wij mochten ons onderdeel van de railprojecten toelichten. Het betreft het uitvoeren van grondwerk, aanbrengen van ballastbedden en de daarbij behorende 3D maatvoering. Naast deze operationele werkzaamheden zijn de studenten ook meegenomen in de strategische keuzes die wij maken in het kader van duurzaamheid en circulariteit. Na een algemene uitleg heeft Frits Klijs van Geo-Totaal de studenten uitgebreid op de hoogte gebracht in de beginselen van maatvoering en alle andere facetten van 3D modellering en machinebesturing op en rond het spoor.

Tenslotte mochten de studenten hun talenten op de machine tonen. Zij hebben op ons oefenterrein, onder begeleiding, op één van onze loaders zelf een stukje kunnen profileren. Op deze manier konden de studenten zelf ervaren hoe deze werkzaamheden op een grote machine zeer nauwkeurig uitgevoerd worden.

Wij wensen de studenten veel succes bij het maken van de eindopdracht en willen hen bedanken voor hun aandacht, enthousiasme en scherpe vragen.