Twee weken met eigen materieel werken aan eigen toekomst

Nieuwbouw week  3 en 4 – 2018

Na de asbest sanering zijn we gestart met de sloop van de aanwezige  boerderij met eigen materieel.
Ook dat past in de van Eerd Groep visie, de vrijkomende sloopmaterialen zijn gescheiden afgevoerd voor verdere verwerking.
Met eigen Van Eerd Grondverzet materieel hebben we het aanwezige granulaat opzij gezet, de grond ontgraven en afgevoerd voor verder gebruik. Werk met werk maken.

Onze eigen bulldozer en loaders hebben daarna het zandbed op hoogte gebracht met het zand dat aanwezig was en het overschot in depot gezet voor verdere verwerking.
Het  afgezette granulaat is over het afgewerkte zandbed teruggeschoven en op peil gebracht zodat de bouwaannemer  aan de gang kan.
De bronnering is geplaatst voor de bouw van het wateropslagbassin dat we in de toekomst gaan gebruiken voor gebruik van de spuitplaats.

We mogen dat ook niet onvermeld laten dat GEO-Totaal zorgt voor de maatvoeringen en in- en uitmetingen van de cunets en alle hoeveelheden.