Theemswegtracé Rotterdam, uitdaging op hoogte en wij zijn er bij.

 

Theemswegtracé Rotterdam artikel van Port of Rotterdam.

In het Rotterdamse havengebied wordt de Havenspoorlijn over een lengte van circa 4 km verlegd: het zogeheten “Theemswegtracé”.
Het nieuwe tracé maakt onderdeel uit van de Betuweroute die het westelijke havengebied met het achterland verbindt.

De Calandbrug bij Rozenburg, een stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer, is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Er valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de groei van het spoorvervoer als ook van het zeescheepvaartverkeer.

Door verlegging van het spoor via de Theemsweg rijdt het spoorverkeer straks niet langer over de Calandbrug, en wordt niet meer gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart. Dit zorgt voor een verbetering van het spoorproduct en biedt een toekomstbestendige oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug.

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook wij als “van Eerd Groep” doen mee om dit project met als opdrachtgever VolkerRail te laten slagen, in 2 fases gaan wij ervoor.

Uitvoeringsperiode:
fase 1 december 2020 t/m mei 2021
fase 2 aansluitend op bestaand spoor week 44 2021

De werkzaamheden die van Eerd uitvoert zijn:

produceren en aanbrengen van 208 st. oplopen of te wel passages, om betonnen opstortingen te kunnen passeren.
ca. 30.000m2  ballastmatten plakken
ca. 17.600 ton ballast aanvoeren en verwerken
ca. 12.860st. dwarsliggers aanbrengen
ca. 8km. spoorstaven bijrijden

De grote uitdaging van het werk zit in het werken op grote hoogte, waardoor transport, mensen, materieel en materiaal toch op een andere manier op zijn plaats moeten komen.

Kortom een uitdaging op hoogte.