Noord Zuidlijn

De Noord Zuidlijn is een metro verbinding tussen Amsterdam Noord en de Zuidas. Het tracé is bijna 10 kilometer lang en komt grotendeels ondergronds te liggen. Van Eerd Projecten heeft in opdracht van Volkerrail diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Noord Zuidlijn. Aan de Noordzijde hebben we een gedeelte van de ballastsporen gebouwd. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden heeft plaats gevonden aan de zuidzijde. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in diverse fases. Een van die fases is het grond- ballast en spoorwerk van de tunnelmond aan de zuidzijde. In de zomer van 2015 is de aansluiting gerealiseerd van de Noord Zuidlijn op de bestaande infrastructuur. Hier heeft Van Eerd de sporen gesloopt en ingenomen, de ballast ontgraven en afgevoerd, nieuwe ballast aangevoerd en verwerkt en het spoor gebouwd.

Van Eerd Groep - Noord Zuidlijn